Miljø og bærekraft

Odd Langdalen er opptatt av å ta vår del av ansvaret for miljøet, og jobber hardt for å ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet rundt oss. Daglig gjøres det tiltak for å redusere det miljømessige fotavtrykket. Vår strategi for bærekraftig utvikling tar utgangspunkt i dagens situasjon i Norge og det markedet vi er en del av. Vi har en klar målsetning om at vi raskest mulig skal over på å kun ha 100 % nullutslippskjøretøy. Våre første biogass og elektriske biler er tatt i bruk, til stor glede for mange av våre kunder.

Vi oppfyller alle lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet og IK-Mat/HACCP.

Årlig Klima- og Miljø rapport fra Miljøfyrtårn kan fås på etterspørsel.

Miljø og kvalitet

Sertifiseringer:
• Miljøfyrtårn
• Grønt punkt

Bygg/anlegg
• Miljøvennlig klimaanlegg
• Varmegjenvinning

bærekraft

Forebygging av matsvinn
• Signert tilslutningserklæring med Klima- og miljødepartementet for kutt av matsvinn 50 % innen 2030
• Tilsluttet organisasjonen matvett
• Samarbeid med Restautant Brutus

Intensjonsavtale med Helse- og Sosialdepartementet
• Sunnere kosthold
• Må øke inntaket av frukt og grønt med 20 %