NB! Viktig informasjon om distribusjon i Stor-Oslo.

11.17.20

I lys av  de siste dagers nasjonale innskjerpinger, og blant annet sosial nedstengning av Oslo Kommune, ser vi oss nødt til å stenge utkjøringer på lørdager.

 

Dette vil tre i kraft fra lørdag 14.11.20