COVIID-19/ Coronavirus

03.13.20

Vi oppfordrer at ordremengden øker per leveranse, slik at antall leveranser pr uke holdes på et minimum.
I disse Corona-tider ser vi stor nedgang i etterspørsel og ordremengder, og vi må fortløpende gjøre tiltak for å tilpasse oss situasjonen.

Et av tiltakene vi gjør er å sammenstille og komprimere flere ruter grunnet nedgangen i mengde varer kundene bestiller. Leveringstidspunktene dere får varer kan derfor bli endret fortløpende, så vi ber derfor at dere har forståelse og tålmodighet for eventuelle endringer på tidspunktene varene kommer på. Vi vil etterstrebe så godt det lar seg gjøre og forholde oss til tidsfristene som er satt hos hver enkelt kunde. Tiltakene er midlertidige, og vi håper og komme tilbake til en normalsituasjon så raskt som mulig.

Er det prekære behov – kontakt kundesenteret hos oss tlf: 23 17 01 80.

For info i PDF last ned her.