Kontakt oss

Vi har kjørt ut førsteklasses råvarer siden 1961. Ingen kunder er for små, og ingen er for store. Vi leverer i dag til restauranter, kantiner, hoteller, catering, frittstående kjøpmenn og offentlig sektor. Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Tlf: 23 17 01 80
Mail:
bestilling@langdalen.no

Avvik-/returskjema:
Hvis det er avvik i kvalitet eller feil ved levering – vennligst fyll ut skjema med mest mulig informasjon. Noen felt er påkrevd for at vi skal kunne ekspedere deres avvik fortest mulig.
Kontaktpersoner: Oslo/Langhus

Kristian Solvang
Daglig leder
kristian.solvang@langdalen.no
Tlf: 23 17 01 54

Janas Sinetar
Transportleder
janas.sinetar@langdalen.no
Tlf: 925 25 288

Tom Opås
Salgssjef, restaurant
tom.opas@langdalen.no
Tlf: 23 17 01 94 / 482 22 323

Nils Ole Jentoft
Økonomisjef
nils@langdalen.no
Tlf: 23 17 01 84

Carl-Johan Lillemägi
Kundeansvarlig
calle@langdalen.no
Tlf: 410 10 658

Johan Slyngstad
IT sjef
johan.slyngstad@langdalen.no
Tlf: 23 17 01 93

Gunnar Westby-Aspeli
Innkjøpssjef
gunnar.aspeli@langdalen.no
Tlf: 23 17 01 99

Tobias Osberg
Kvalitetsansvarlig
tobias@langdalen.no
Tlf: 23 17 01 58

Johan Ceren
Salg, restaurant
johan@coldpressed.no
Tlf: 407 27 705

Vlorjana Berbatovci
Innkjøper
vlorjana@langdalen.no
Tlf: 401 66 300

Aurimas Dirzinauskas
Innkjøper
aurimas@langdalen.no
Tlf: 486 82 043

Lene Hvamstad
Regnskaps- og markedskoordinator
lene.hvamstad@langdalen.no
Tlf: 23 17 01 86

Kontaktpersoner: Trondheim

Ordrekontor
Kundesenter Trondheim
bestillingtrondheim@langdalen.no
Tlf: 72 89 32 54

Geir Ove Buarøy
Daglig leder avd. Tr.heim
geir.buaroy@langdalen.no
Tlf: 72 89 32 50 / 907 53 211

Fresh Cut

Krystian Podgorski
Avd.leder
krystian.podgorski@langdalen.no
Tlf: 462 65 266

Frukthaven

Even Nyrud
Daglig leder
even@langdalen.no
Tlf: 458 44 029

OSLO
Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS
Regnbuevein 10, 1405 Langhus
Tlf: 23 17 01 80
bestilling@langdalen.no

BERGEN
Fjellsdalen 5, 5155 Bønes
Tlf: 23 17 01 80
bestilling@langdalen.no

STAVANGER
Nikkelveien 3, 4313 Sandnes
Tlf: 23 17 01 80
bestilling@langdalen.no

TVEDESTRAND
Lunde, 4900 Tvedestrand
Tlf: 23 17 01 80
bestilling@langdalen.no

BODØ
Odd Langdalen Frukt og Grønt avd. Bodø AS
Postboks 79, 8088 Bodø
Telefon: 90 50 12 50
post.bodo@langdalen.no

TROMSØ
Odd Langdalen Frukt & Grønt – En Gros Avdeling Tromsø AS
Evjenvn 110, 9024 Tomasjord
Tlf.: 77 60 29 00
post.tromso@langdalen.no

TRONDHEIM
Odd Langdalen Frukt og Grønt avd. Trondheim AS
Østre Rosten 84 B, 7075 Tiller
Telefon. 72 89 32 52
post.trondheim@langdalen.no

FRESH CUT AS
Regnbueveien 10, 1405 Langhus
Tlf: 23 17 01 95
post@freshcut.no

FRUKTHAVEN AS
Regnbueveien 10, 1405 Langhus
Tlf: 23 17 01 80
post@frukthaven.no